kreikan-aakkoset-puiset-palikatKREIKKALAISET AAKKOSET JA NUMEROT

 

Alla ovat kreikan kielen aakkoset – iso ja pieni -, nimitys ja niiden ääntäminen.

kreikaksi suomeksi ääntämys
Α α αλφα alfa a
Β β βητα beeta v
Γ γ γαμμα gamma äng-äänne, sanan alussa g tai j
Δ δ δελτα delta d, toisinaan myös th, kuten engl. sanassa the
Ε ε εψιλον epsilon e
Ζ ζ ζητα zeeta soinnillinen s
Η η ητα eeta i
Θ θ θητα theeta th, kuten engl. sanassa thing
Ι ι ιωτα ioota i
Κ κ καππα kappa k
Λ λ λαμβδα lambda l
Μ μ μυ myy m
Ν ν νυ nyy n
Ξ ξ ξι ksii ks
Ο ο ομικρον omikron o
Π π πι pii p
Ρ ρ ρω rhoo r
Σ σς σιγμα sigma s
Τ τ ταυ tau t
Υ υ υψιλον ypsilon i
Φ φ φι fii f
Χ χ χι khii voimakas h, kuten saksan ich
Ψ ψ ψι psii ps
Ω ω ωμεγα oomega o

(Lähde: YLEn kielikurssi)

  VOKAALIYHTYMÄT: Kaksi peräkkäistä vokaalia muodostavat toisinaan yhtymän, joka lausutaan eri kirjaimena.  Jos jompikumpi vokaaliyhtymän kirjaimista painottuu, kirjaimet kuitenkin lausutaan erikseen.
yhtymä ääntyy esimerkki
AI        ai e kairos (kerós)
EI        ei i kafeneio (kafenío)
OI        oi i skiloi (skíli)
OU      ou u mousaka (musaká)
KONSONANTTIYHTYMÄT: eräät konsonantit peräkkäin kirjoitettuina muuttavat lausumista
yhtymä ääntyy esimerkki
MP     mp sanan alussa: bmuuten yleensä: mb mpanana   (banána)mparmpouni (mbarbúni)
NT      nt sanan alussa: d/ tmuuten: nd ntomata   (tomáta)Sintagma  (Síntagma)
GG     gg suomen ng-äänne/ gg Agglia   (Ànglia)
GK      gk sanan alussa: gmuuten: ng/ g gata   (gáta)sigkhisi   (sínghisi)
GC      gc ng/ ch singchrono   (sínghrono)
Lähteet: YLEn kreikan kielen kurssi

 

NUMEROT 0 – 100: 

0 midén
1 éna
2 dío
3 tría
4 téssera
5 pénde
6 éksi
7 eftá
8 ohtó
9 ennéa
10 déka
20 íkosi
30 triánta
40 saránta
50 penínta
60 eksínta
70 evdomínta
80 ochdónta
90 enenínta
100 ekatón

 

Välinumerot muodostetaan seuraavasti:

22 =  20 (ikosi) ja 2 (dio) = eíkosi dío

99 =  90 (eneninta) ja 9 (ennea) = enenínta ennéa